Till Vanligt.se Till:Vänligt.se

 
 

 

 Hofsnäs den 27 augusti 2011

Blixtarnas knallar blir välkomstfanfar till alla sportbilar

     
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Sommarens naturliga avslutning är Sportvagnsträffen på Hofsnäs varje år i augusti. Kan utnämna dagen till sämskinnens dag..  Det torkades vatten..   
Här är länk till:
Sportvagnsträffen på Hofsnäs

 

 

   
   

 

Vanligt & Vänligt
Björn Thylander