Till Vanligt.se Till:Vänligt.se

 
 

 

Holland


 
"min lilla gröna" och jag i Europa 2011.

 

     
         

         

         
         
         
         

I Eygelshoven finns det verkstaden som enbart sysslar med barchetta.
Väl värt att besöka. 
Barchetta Parts Meurs, Eygelshoven

Det var i Maastrichth fördraget om Europeiska unionen undertecknades
den 7 februari 1992.
 
Maastrichthtfördraget
   

     
   

 

 

Vanligt & Vänligt
Björn Thylander